Vispārējā izglītība

Direktore                     Ērika Šaršune

Direktora vietniece izglītības jomā      Aija Valpētere

Īpašie piedāvājumi (skolēniem)

1. Interešu izglītība:

 • Kultūrizglītība;
 • Koris;
 • Vokālais ansamblis;
 • Floristika un dekupāža
 • Tautas dejas
 • Vizuālā komunikācija ( foto māksla)
 • Tehniskā jaunrade:
 • Programmēšanas pamati (Robotika)
 • Sporta joma:
 • Volejbols.

2. Skolā darbojas:

 • Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas filiāle
 • Ilūkstes Sporta skolas filiāle

3. Citas iespējas:

 • Iespēja izmantot Ilūkstes novada peldbaseinu.
 • Iespēja izmantot āra trenažierus,
 • Apmeklēt jāšanas pulciņu.

Mājas lapa: www.facebook.com/Bebrenes VP vidusskola

Skolas pašvērtējums: Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju skatīt šeit

Bebrenes vidusskolas vēsture

1897. gads – dibināta laicīgā skola Bebrenē

1918. gads – skolas ēka nodeg, skola pārcelta uz pagaidu telpām

1922. gads – skola ievietota Plāteru – Zībergu pilī (būvēta ap 1896. gadu)

1918. – 1922. g.- skola darbojās kā 1. pakāpes pamatskola

1922. – 1940. g.- skola darbojās kā Bebrenes 6- klasīgā pamatskola

1940./42. g. – Bebrenes pagasta tautskola

1955./56. g. – augoša vidusskola iepriekš izejot 6- gadīgās, 7- gadīgās, 8- gadīgās skolas posmu

1959. g. – pirmais Bebrenes vidusskolas izlaidums.

 2010./2011.mācību gadā skolā mācās 161 skolēns