Tūrisma pakalpojumi

Profesionālās vidējas izglītības programma pēc 12. klases 1,5 gadu apmācība

Izglītības procesā sagatavo ekotūrisma speciālistu, kurš strādā valsts, pašvaldību un privātajā sektorā institūcijās un veic kvalificēta izpildītāja pienākumus ekotūrisma jomā, kas iekļauj dzīvās dabas, ģeoloģisko, ainavisko un kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanu. Ekotūrisma speciālists piedalās ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā.

Izglītības programma Tūrisma pakalpojumi

Profesionālās izglītības programmas veidsProfesionālās vidējās izglītības programma
Iegūstamā kvalifikācijaEkotūrisma speciālists
Profesionālās kvalifikācijas līmenis  Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenim)
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums1,5 gadi ( 2120 stundas ) pēc 12. klases  
Profesionālās izglītības ieguves formaKlātiene
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguviDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Izglītības programmu apgūst pēc skolas izstrādātās un licencētas programmas un apgūst šādus profesionālos mācību priekšmetus:

Tūrisma pamati

Tūrisma ģeogrāfija

Ekotūrisma kultūrvide

Ekofilosofijas pamati

Ekotūrisma objekti

Ainavu arhitektūras pamati

Tūrisma likumdošana

Ekotūrisma bizness

Datortehnoloģijas ekotūrismā

Biroja izveides pamati

Materiāli un tehniskie līdzekļi ekotūrismā

Ekotūrisma projektu izstrāde un vadīšana

Ekotūrisma maršruti un ekskursiju vadīšana

Lietišķo attiecību psiholoģija

Lietišķā svešvaloda