Lopkopība

Profesionālās vidējas izglītības programma pēc 9. klases 4 gadu apmācība, pēc 12. klases 1,5 gadu apmācība

Izglītības procesā sagatavo lopkopības tehniķi ar specializāciju zirgkopībā, kurš organizē un veic lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanu, turēšanu un kopšanu, plāno un organizē darbu ar zirgiem, ēdina, kopj, trenē, jāj, brauc un darbojas ar zirgiem, patstāvīgi vada darbus stallī un nodrošina klientu servisu, veic zirgu pavairošanu un selekciju, sagatavo zirgus skatei un prezentē, aprūpē zirgu transportēšanas, skates un sacensību laikā, novērtē dzīvnieku veselības stāvokli, veic vienkāršas neārstnieciskās operācijas un sniedz pirmo palīdzību pēc veterinārārsta norādījumiem.

Izglītības programma Lopkopība

Profesionālās izglītības programmas veidsProfesionālās vidējās izglītības programma
Iegūstamā kvalifikācijaLopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā
Profesionālās kvalifikācijas līmenis  Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenim)
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums1,5 gadi ( 2120 stundas ) pēc 12. klases 4 gadi (5732 stundas) pēc 9. klases
Profesionālās izglītības ieguves formaKlātiene
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguviDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Izglītības programmu apgūst pēc skolas izstrādātās oriģinālprogrammas un visa apmācības procesa laikā paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem apgūst šādus profesionālos mācību priekšmetus:

Lopkopība

Zirgkopība un ciltsdarbs

Zirgu etoloģija

Zirgu biomehānika

Agronomijas pamati

Zirgu un jātnieku sagatavošanas pamati

Veterinārijas pamati

Dzemdniecība un mākslīgā apsēklošana

Zirgu labturība un zoohigiēna

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Profesionālās saskarsmes pamati

Tūrisma pakalpojumi