Ēdināšanas pakalpojumi

Arodizglītības programma pēc 9. klases 3 gadu apmācība

Izglītības procesā sagatavo pavāra palīgu, kurš veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības, sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu.

Izglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi

Profesionālās izglītības programmas veidsArodizglītības programma
Iegūstamā kvalifikācijaPavāra palīgs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis  Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenim)
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums3 gadi (4250 stundas) pēc 9. klases
Profesionālās izglītības ieguves formaKlātiene
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguviAtestāts par arodizglītību

Izglītības programmu apgūst pēc skolas izstrādātās licencētas programmas un apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus un šādus profesionālos mācību priekšmetus:

Sabiedrības un cilvēka drošība

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Ēdienu noformēšana un sagatavošana pasniegšanai

Tehnoloģiskā dokumentācija

Sanitārija un higiēna

Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums

Pārtikas preču zinības

Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumā

Veselīgs uzturs

Ēdienu uzglabāšana

Lietišķo attiecību psiholoģija

Lietišķā svešvaloda

Profesionālās vidējas izglītības programma pēc 12. klases 1,5 gadu apmācība

Izglītības procesā sagatavo pavāru, kurš gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti.

Izglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi

Profesionālās izglītības programmas veidsProfesionālās vidējās izglītības programma
Iegūstamā kvalifikācijaPavārs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis  Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenim)
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums1,5 gadi ( 2120 stundas ) pēc 12. klases 4 gadi (5732 stundas) pēc 9. klases
Profesionālās izglītības ieguves formaKlātiene
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguviDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Izglītības programmu apgūst pēc skolas izstrādātās programmas un visa apmācības procesa laikā paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem apgūst šādus profesionālos mācību priekšmetus:

Sabiedrības un cilvēka drošība

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Ēdienu noformēšana un sagatavošana pasniegšanai

Viesu apkalpošana

Ēdienkarte un kalkulācija

Sanitārija un higiēna

Pārtikas preču zinības

Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumā

Veselīgs uzturs

Ēdienu uzglabāšana

Uzņēmējdarbība un tirgzinības

Lietišķo attiecību psiholoģija

Lietišķā svešvaloda