Par mums

1. Adrese “Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439

2. Tālrunis: 65444936 ( vispārizglītojošā nodaļa)

                   65425966 (profesionālā nodaļa) 

e-pasts: skola@bebrene.lv

Mājas lapa: www.facebook.com/Bebrenes VP vidusskola

Direktore                                                   Ērika Šaršune

aaaaaa

aaaaaaaa

Skolas pašvērtējums:  PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju skatīt šeit

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju 2019.-2020. skatīt šeit